Bai Zhi Ma

Review Forms and Sizes Below

Pin Yin Name: 

  • Bai Zhi Ma

Other Names:

  • Sesamum indicum seed