Fo-Ti

Review Forms and Sizes Below

 

 Pin Yin Name

  • He Shou Wu

Other Names

  • He Shou Wu
  • Fleeceflower
  • Shou Wu
  • FoTi
  • Polygonum multiflorum
  • Cured Fo-Ti
  • He Shou Wu Zhi