Eight Flavored Rehmannia (teapills)

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Zhi Bai Di Huang Wan

Other Names:

  • Eight Flavored Rehmannia Pills
  • Eight Flavor Formula
  • Eight Flavor Teapills
  • Eight Flavored Rehmannia Pills with Anemarrhena and Phellodendron 
  • Zhi Bai Ba Wei Wan