Bu Fei Wan (teapills)

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Bu Fei Wan

Other Names:

  • Tonify the Lungs Pills
  • Bu Fei Tang
  • Bu Fei Teapills