Jin Suo Gu Jing Wan (teapills)

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Jin Suo Gu Jing Wan

Other Names:

  • Jin Suo Gu Jing Teapills
  • Golden Lock Teapills