Kai Kit Wan (teapills)

Review Forms and Sizes Below

 

Pin Yin Name: 

  • Kai Kit Wan 

Other Names:

  • Kai Kit Teapills
  • Jie Jie Wan
  • Qian Lie Xian Wan