Xin Yi Wan (teapills)

Review Available Xin Yi Wan Pill Sizes Below

Teapill Name: Magnolia Flower Teapills
Chinese / Pin Yin Name: Xin Yi Wan
Other Ingredients: Talcum, Activated carbon, Botanical wax, maltose
Pin Yin Ingredients: Xin yi hua, Bai zhi, Fang feng, Gao ben, Sheng ma, Mu tong, Chuan xiong, Qiang huo, Gan cao
Botanical Ingredients: Magnolia biondii flower, Angelica dahurica root, Saposhnikovia divaricata root, Ligusticum sinense root & rhizome, Cimicifuga heracleifolia rhizome, Akebia trifoliata stem, Ligusticum chuanxiong rhizome, Notopterygium incisium root & rhizome, Glycyrrhiza uralensis root
Xin Yi Wan Dosage: Follow your doctor's instructions for use.
Xin Yi Wan Precautions:
Do not use if nursing or pregnant.

Xin Yi Wan Teapill Benefits & Information

Xin Yi Wan is a traditional Chinese medicinal formula that eliminates dampness, transforms phlegm, dispels wind-cold, benefits the nose, and supports normal breathing.